Zonder winstoogmerk

Juridische en Administratieve begeleiding

Ook het verenigingsleven ontsnapt niet aan de toenemende administratieve en juridische regulering van onze samenleving. Los van doelstellingen, doelgroep en actie dient elke vereniging zich van bij de oprichting, gedurende de volledige levensduur tot haar ontbinding een aantal administratieve verplichtingen na te leven.

Het zou fout zijn deze verplichtingen als “een noodzakelijk kwaad” te beschouwen. De intrinsieke meerwaarde ligt hierin dat de vereniging verplicht wordt af en toe een “balans” op te maken van de werking, en eveneens de nodige minimale rapportering te doen en verantwoording af te leggen. Bovendien zijn deze verplichtingen slechts een minimale investering om zowel voor de vereniging zelf als voor de leden en bestuursleden de noodzakelijke rechtszekerheid te waarborgen.