Zonder winstoogmerk

Welkom

 

Van harte welkom op de webstek van "Zonder Winstoogmerk", een site die volledig is gewijd aan het verenigingsleven in al zijn facetten. Het is onze bedoeling met deze site een substantiële hulp en houvast te geven aan de duizenden vrijwilligers, bestuursleden en verantwoordelijken, die zich dagelijks belangeloos inzetten voor een vereniging.

De nieuwe wetgeving maakt van verenigingen ook "ondernemingen". Het besturen van een vereniging wordt bijgevolg een stuk "professioneler". En net daarin willen wij u graag helpen!


 Het recht van vereniging, zoals dit in de grondwet is verankerd, wordt in ons land massaal uitgeoefend: wij zijn rijk aan verenigingen allerhande. Van grote professionele verenigingen met rechtspersoonlijkheid, zoals beroepsorganisaties, zorgbedrijven en professionele dienstenorganisaties, tot bescheiden wijk- of hobbyverenigingen, vaak feitelijke verenigingen, zij zijn intens verweven in ons dagelijks leven en in onze samenleving.

Zij spelen hierin dan ook een uiterst belangrijke rol: zij vormen het sociale weefsel, dat ons maatschappelijk leven stimuleert en zorgt voor een warme, samenhorige leefgemeenschap. Bovendien creëren zij veel jobs en dragen zij bij tot welvaart in de samenleving.

Heel wat verenigingen steunen projecten, maatschappelijke doelen, sociale acties, steunacties voor sociale initiatieven, die het steeds moeilijker hebben om alleen met overheidssteun te overleven.

Verenigingen kunnen erg verschillende doelstellingen nastreven, maar één ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk: het zonder winstoogmerk voor de leden nastreven van een belangeloos doel!