Zonder winstoogmerk

Audit

De eerste stap die een vereniging kan zetten naar een betere structurering en naar een optimale en succesvolle werking, is een interne doorlichting. Wij bieden hiervoor meerdere varianten aan: een snelle scan die de belangrijkste knelpunten blootlegt, een aangepaste scan die focust op een bepaald aspect van de werking, of een volledige scan, die alle aspecten van structuur en werking onder de loep neemt. Hierna geven wij u een voorstelling van enkele mogelijke formules