Zonder winstoogmerk

Administratieve en Juridische Audit

Om het even of de vereniging het statuut van een rechtspersoon heeft aangenomen of niet, is een administratieve en juridische doorlichting verhelderend voor de reële wettelijke situatie van de vereniging. Vaak denkt men dat wanneer men op basis van links of rechts gevonden modelstatuten een vzw heeft opgericht, juridisch volledig gedekt is en alle persoonlijke verantwoordelijkheid volledig gedekt is. Niets is minder waar!

Tijdens een administratieve en juridische audit lichten wij de statuten en de administratie van de vereniging door tegen het licht van wettelijke bepalingen en verplichtingen ter zake.

Waarom is dit zo belangrijk? Wanneer blijkt dat men op papier een rechtspersoon is, doch dat de verplichtingen die dit statuut met zich meebrengt niet worden nageleefd, vervalt de bescherming van de rechtspersoonlijkheid en worden alle leden terug hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de vereniging.

Indien gewenst kan deze audit worden uitgebreid met voorstellen van maatregelen die moeten genomen worden om de vereniging op dit vlak terug in orde te brengen