Zonder winstoogmerk

Risicoanalyse

Een van de belangrijkste vragen die leden bestuurders van een vereniging zich dienen te stellen is de mate van hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor de vereniging waarvan zij deel uitmaken of waarvan zij bestuurder zijn. Naarmate de activiteiten van de vereniging meer risico op calamiteiten inhouden zal de noodzaak op een goede organisatorische en juridische indekking van de vereniging in belang toenemen.

Vaak is men van mening dat “een goede verzekering” volstaat om deze risico’s af te dekken, maar dat is absoluut niet het geval. De eerste informatie die nodig is, is bijgevolg een juiste risicoanalyse met daaraan gekoppeld de verantwoordelijkheid van de vereniging en haar leden. Een verzekering hiervoor komt pas in een later stadium ter sprake.