Zonder winstoogmerk

Voorafgaande briefing

Vóór het uitvoeren van om het even welke variant van de audit is een briefing van de top van de vereniging noodzakelijk. We moeten immers de criteria kennen waartegen we onze vaststellingen moeten aftoetsen. Elementen zoals de doelstellingen van de vereniging, maar dan meer concreet omschreven dan de algemene formulering in de statuten, zijn basisinformatie voor de doorlichting. Hetzelfde geldt voor het gevoerde beleid, de strategie en de structuur van de vereniging.

Daarnaast dienen wij zeer precies te vernemen wat van ons verwacht wordt. En tenslotte dienen wij geïnformeerd over de eventueel bestaande of latente problemen of spanningen binnen de groep. Een dergelijke briefing is bovendien een ideale gelegenheid om met de top van de vereniging kennis te maken en de sfeer binnen de groep op te snuiven.

Deze voorafgaande briefing en de verstrekte achtergrondinformatie laat ons toe zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en met een minimale tijdsbesteding een maximaal resultaat te bereiken.