Zonder winstoogmerk

Coaching en Counseling bij de werking

De diversiteit van verenigingen is onbegrensd: men kan geen onderwerp of thema bedenken, of er is wel (minstens) een “community” of vereniging rond actief. Deze diversiteit is een maatschappelijke rijkdom, en tegelijk een unieke factor met een specifieke dynamiek, die de leden en de werking van de vereniging drijft. De begeleiding en advisering van verenigingen zal bijgevolg ook nooit “eenheidsworst” zijn. Elke groep vereist een specifieke en unieke benadering.

Een aantal principes in het werken met groepen zijn echter universeel. De onderliggende motivatoren tot lidmaatschap van een vereniging en de drijfveren, die mensen zover brengt dat zij zich in het bestuur van een vereniging engageren, zijn bekend en horen tot de eigenheid van “de mens”.

Ook de processen, die mensen in groep dynamiseren zijn identificeerbaar. Een analyse van deze elementen stelt verenigingen in staat beter en efficiënter te werken. Daardoor zal ze ook beter haar doelstellingen realiseren. En dit heeft dan weer zijn uitstraling naar de maatschappij en creëert een grotere aantrekkingskracht naar de doelgroep. Op deze wijze komt de vereniging in een positieve spiraal, die zorgt voor groei en bloei van de vereniging.