Zonder winstoogmerk

Belangrijke keuzes

Bij het starten van een vereniging maakt men een groot aantal fundamentele keuzes. We kunnen dit de “architectuur” van de vereniging noemen. Deze initiële keuzes zullen gedurende geruime tijd hun invloed hebben op het leven van de vereniging, en medebepalend zijn voor haar goede werking, het succesvol zijn in de ledenwerving en het realiseren van de doelstellingen. Hierna een overzicht van de belangrijkste elementen