Zonder winstoogmerk

Bepalen van het LIDGELD

Een vereniging kan nu eenmaal niet zonder werkingsmiddelen. De eerste basis hiervan is de lidmaatschapsbijdrage. Uiteraard kan deze met tal van andere inkomsten worden aangevuld, maar de bepaling van de lidmaatschapsbijdrage is niet alleen een wettelijke verplichting, het is ook een duidelijk signaal naar de buitenwereld.

Willen we een groot aantal leden aantrekken en onze vereniging voor alle bevolkingsgroepen toegankelijk maken zal een kleine lidmaatschapsbijdrage aangewezen zijn. Een hoge lidmaatschapsbijdrage geeft dan weer het tegenovergestelde signaal. Er zijn bovendien tal van manieren om een gedifferentieerd lidgeld te bepalen. Wanneer de werking kan gefinancierd worden uit andere bronnen is de noodzaak aan een hoog lidgeld slechts ondergeschikt. Een grondige bezinning hierover is echter noodzakelijk.

Onze meerwaarde:

Wij helpen meedenken over dit thema en kunnen modellen aanreiken van hoe andere verenigingen dit hebben aangepakt