Zonder winstoogmerk

Bepaling van de DOELSTELLINGEN

Vaak worden de doelstellingen van de vereniging in zeer algemene termen beschreven. Dan is het ook niet nodig hierover veel na te denken en alles goed en duidelijk te beschrijven. Dat laatste is echter wel absoluut noodzakelijk: er is niets zo erg als een formulering van doelstellingen, die aan verschillende personen verschillende interpretaties toelaat.

Misschien is het om diverse redenen goed de doelstelling in de statuten vrij algemeen te houden, maar dan moet deze in het Intern Reglement of een vergelijkbaar en bindend Charter bijzonder goed en eenduidig beschreven worden.

Afwijken ervan kan pas wanneer in de schoot van de vereniging een consensus bestaat om hieraan aanpassingen te doen. Maar dan moeten deze opnieuw in het Charter verankerd worden. 

 

Onze meerwaarde:

Wij helpen verenigingen bij het opstellen van een Charter: dat biedt duidelijkheid inzake de doelstellingen en objectieven, en is voor alle leden een kompas, een houvast en een leidraad.