Zonder winstoogmerk

Keuze van de NAAM

De naam van de vereniging is het eerste wat aan de doelgroep en aan de gehele buitenwereld wordt gecommuniceerd. Bijgevolg is het van het grootste belang dat deze reeds maximaal uitdrukking geeft aan onze doelstelling en aan onze doelgroep. Afkortingen en fancy marketing georiënteerde woordkeuzes zijn misschien wel hip, maar wanneer iedereen zich afvraagt wat dit nu wel mag betekenen zitten we fout.

Conclusie: kies een naam die de lading dekt: mensen zouden meteen moeten weten wat de doelstelling is en wie de doelgroep vormt. Het is de moeite om hierover binnen de vereniging een uitgebreide brainstorming te organiseren. Dit heeft als extra voordeel dat de naam “van de leden” is en door hen gedragen wordt.

Onze meerwaarde:

Wij kunnen een brainstorming over dit thema leiden, zodat alle leden op een creatieve manier op zoek gaan naar een goede naam die de doelstelling van de vereniging optimaal verwoordt.