Zonder winstoogmerk

Organiseren van ACTIVITEITEN

Eindelijk zijn we toe aan het opstellen van ons eerste jaarprogramma. Wat willen we doen? Welke acties willen we ondernemen? Ook hier zijn er een aantal evidente principes waarmee we rekening moeten houden.

  • Wanneer komen we samen?

  • Passen de tijdstippen voor de meerderheid van onze leden?

  • Organiseren we de juiste activiteit, die overeenstemt met onze doelstellingen?

  • Zit onze periodiciteit goed?

  • Hoe geven we voldoende aandacht aan alle motivatoren, die mensen tot lidmaatschap aanzet?

  • Hoe geven we aan de leden voldoende kans voor een eigen inbreng?

  • Hoe houden we de groepsprocessen voldoende in de gaten?

  • Hoe maken we aantrekkelijke en motiverende uitnodigingen?

  • Hoe communiceren we met de leden over de afgelopen activiteit naar de leden, ook de afwezige?

  • Hoe leren we uit de reacties van de deelnemers en doen we de nodige aanpassingen?Het succes van de deelname van leden aan de activiteiten zal het uiteindelijke succes van de vereniging bepalen!

Onze meerwaarde:

Wij begeleiden de vereniging bij het uitwerken van een aantrekkelijk jaarprogramma, dat met al het vorig rekening houdt