Zonder winstoogmerk

De Leden

Geen vereniging zonder leden! Leden vormen bijgevolg de essentie van het bestaan van een vereniging. Het zijn trouwens de leden, die het initiatief nemen om een vereniging op te richten. De eerste opdracht van een vereniging zal bijgevolg zijn een aantal “gelijkgestemde” personen rond een bepaalde doelstelling samen te brengen. Is het de bedoeling zoveel mogelijk leden samen te brengen, of zoek men eerder selectief een beperkt aantal leden? Dat bespreken we in de volgende pagina’s.