Zonder winstoogmerk

Benut meerwaarden en incentives

Je bent “rijker” dan je denkt! Engagement en inzet in een vereniging kan je niet belonen met geld. In verenigingen beschikt men niet over de financiële incentives, waarover men wel in het bedrijfsleven beschikt. Er zijn echter tal van manieren om geëngageerde leden en bestuursleden te motiveren.

Wanneer men een inzicht verwerf in de motivatoren die mensen drijft om zich in de vereniging te engageren, is het ook makkelijk om de mogelijke immateriële “incentives” waarover een vereniging kan beschikken uit te spelen en als motivator te hanteren

Onze meerwaarde:

Wij helpen u inzicht te geven in de assets waarover uw vereniging kan beschikken om waardevolle mensen te motiveren en te verankeren in uw vereniging.