Zonder winstoogmerk

Communiceren met de leden

Openheid en transparantie naar de leden is een absolute voorwaarde voor het succes van een vereniging. Daarom moeten de juiste communicatiekanalen worden georganiseerd én moet de juiste rapportering en communicatie worden georganiseerd. Leden moeten weten wat zich in hun verenigen afspeelt. Dit is vooral belangrijk voor minder actieve leden, die niet zo frequent op samenkomsten of activiteiten aanwezig zijn: zij dienen permanent geïnformeerd over de werking van hun vereniging. En bovendien moeten ook zij de indruk krijgen dat hun lidmaatschap belangrijk is en wordt gewaardeerd

Onze meerwaarde:

Wij helpen u de nodige rapportering te organiseren en de juiste kanalen te ontwikkelen om een permanente communicatie met de leden op punt te stellen