Zonder winstoogmerk

Inbreng van de leden

Betrokken leden zijn van het grootste belang voor een vereniging! Dit betekent natuurlijk niet dat ze allemaal bestuurslid moeten worden, integendeel: veel mensen willen dit engagement niet aangaan, maar zijn vaak bereid zich op een ander wijze in de vereniging te engageren. Het is zaak deze latente engagementen te ontdekken en een structuur “ad hoc” te creëren, waarin deze engagementen kunnen ingezet worden. Dit kan door middel van specifieke tijdelijke of permanente thema gebonden werkgroepen of “adviserende” commissies. Op deze wijze wordt een enorm potentieel tot ontwikkeling gebracht en kan de betrokkenheid van de leden geoptimaliseerd. Zog uiteraard ook voor de rapportering van en de communicatie naar de leden over deze activiteiten

Onze meerwaarde:

Wij helpen u de mensen te detecteren die met hun expertise een meerwaarde voor de vereniging kunnen betekenen