Zonder winstoogmerk

Leden houden

Zoals het in commerciële bedrijven veel meer middelen vergt een nieuwe klant te werven dan een bestaande klant te behouden, geldt hetzelfde voor het behouden van bestaande leden.

Bestaande leden motiveren om lid te blijven doet men niet alleen tijdens de jaarlijkse hernieuwingscampagne: dit is de vrucht van een volledig werkjaar voortdurende inspanning om de doelstellingen succesvol na te streven en de leden te laten aanvoelen dat hun lidmaatschap zinvol is en dat zij betrokken zijn bij de werking: zij moeten ervaren dat de vereniging van hen is!

Wat men ook doet, jaarlijks dienen de leden gemotiveerd te worden tot hernieuwing van hun lidgeld en dienen (indien gewenst) acties te gebeuren om nieuwe leden te werven. In alle gevallen is een vorm van “marketing” nodig om dit doel te bereiken. Denk eraan dat de meest effectieve aantrekkingskracht van nieuwe leden het succes van de vereniging zelf is. Iedereen wil immers deel uitmaken van een “winning team”!Onze meerwaarde:

Wij begeleiden verenigingen bij het uitwerken van hun doelstellingen, hun jaarprogramma én hun acties in functie van de attractiviteit naar en betrokkenheid van de leden