Zonder winstoogmerk

Leden werven

Zonder leden geen vereniging! Niettegenstaande er wettelijk slechts enkele leden nodig zijn om een vereniging te kunnen oprichten, zijn in de meeste verenigingen meer dan slechts enkele leden nodig om de doelstellingen te realiseren en activiteiten te kunnen organiseren.

Voor de werving van leden is er niet alleen een inhoudelijk goed verhaal nodig, maar dit verhaal dient ook met de nodige overredingskracht geformuleerd en verspreid bij de juiste doelgroep. Het inzetten van enkele basisprincipes van marketing en publiciteit zal hierbij zeker behulpzaam zijn. Vergeet ook niet de kracht van de sociale media: via deze kanalen kan men snel en zonder veel kosten een groot publiek bereiken. Tenslotte blijft mond-aan-mond promotie ook vandaag nog steeds een belangrijk kanaal om kandidaat leden te bereiken en te werven.

De vereniging dient verplichtend een maximaal jaarlijks lidgeld te bepalen en eveneens te bepalen welke de effectieve jaarlijkse bijdrage van de leden gevraagd wordt. De vereniging is vrij bij het bepalen van deze bijdragen. Het zal bijgevolg van haar doelstellingen afhangen of zij een symbolische bijdrage vraag, of een “kostendekkende” bijdrage, of een selectieve zeer hoge bijdrage.

Onze meerwaarde:

Onze ervaring in tal van verenigingen laat ons toe u behulpzaam te zijn bij het bepalen van wervingskanalen en aantrekkelijke boodschappen naar potentiele leden.