Zonder winstoogmerk

Vergeet niet tussentijds te herbronnen

Ook verenigingen kunnen last hebben van een midlifecrisis. Het is belangrijk regelmatig een balans op te maken. Een periodieke bezinning over de kernwaarden is aangewezen. Zo niet dreigen we in te dommelen in routine. We verliezen contact met de basis, vergeten soms waarom onze vereniging bestaat…

In een “strategische oefening” kunnen essentiële opties terug in vraag gesteld worden:

  • Zijn onze doelstelling nog actueel?

  • Is onze doelgroep nog juist geïdentificeerd?

  • Bereiken we onze doelgroep

  • Realiseren we onze doelstellingen?

  • Zijn onze activiteiten nog relevant?

  • Waar moeten we bijsturen?

  • Hoe moeten we bijsturen?

Het resultaat van een dergelijke oefening is meestal dat de vereniging een nieuwe adem vindt en met een vernieuwd elan van start gaat

Onze toegevoegde waarde:

Wij begeleiden u bij deze oefening, organiseren brainstormingsessies, doen eventueel bevragingen bij de leden en de doelgroep, en helpen uw vereniging met een vernieuwd elan verder te werken.