Zonder winstoogmerk

Denkoefening bij het opstarten

Een vereniging is veel meer dan de som van zijn leden: zij kent haar eigen dynamiek en gaat een eigen leven leiden …

Daarom is het belangrijk inzicht te verwerven in de dynamiek van het verenigingsleven, zodat deze dynamiek in goede banen kan geleid worden.

We moeten ons afvragen wat mensen motiveert om zich te engageren, wat hen ertoe aanzet zich te verenigen, en vooral ook wat zij van hun vereniging verwachten. Het antwoord op deze vragen zal voor elke vereniging verschillend zijn, maar toch is het belangrijk deze elementen te kennen, zodat men de juiste verenigingsstrategie kan uitstippelen.