Zonder winstoogmerk

De dynamiek van het verenigingsleven

De vereniging brengt mensen in een groep samen. Het gedrag van mensen in groep is totaal verschillend van hun gedrag als individu. De aanwezige groepsdynamiek kan somt resulteren in beslissingen waarvan je je achteraf als individu afvraagt hoe ze ooit kunnen genomen zijn. Een uiterst belangrijke rol wordt hier gespeeld door de “informele leiders”, die door hun impact op de groep beslissingen kunnen sturen in een richting die in feite niet de juiste is. En dit hoeft zelfs niet met kwaad opzet te zijn!

Het is bijgevolg niet alleen van belang enig inzicht te hebben in de dynamiek van groepen, maar een inzicht in de interne relaties en de verschillende invloedsferen is eveneens essentieel. Enig inzicht in de principes van “Community organisation” is zeker aangewezen.

Onze meerwaarde:

Wij zorgen ervoor dat de bestuurders de dynamiek van het verenigingsleven herkennen en hiermee in de werking van de vereniging rekening houden