Zonder winstoogmerk

Vrijwilligheid

Zonder te beweren dat alles in een vereniging vrijheid en blijheid dient te zijn, is het basisprincipe van de “vrijwilligheid” een essentieel element waarmee rekening dient gehouden. Mensen sluiten vrijwillig aan en kunnen ook even vrijwillig en ongehinderd weer vertrekken.

Hierdoor is er binnen een vereniging niet echt een hiërarchische relatie. Een toegekend bestuursmandaat heeft wel tot gevolg dat men de werking van de vereniging kan sturen, maar men kan aan niemand verplichtingen opleggen. Een voorzitter is niet “de baas”. Democratische besluitvorming is hier meer dan in om het even welke andere omgeving van levensbelang.

Onze meerwaarde:

Wij helpen bestuursleden omgaan met deze vrijwilligheid en binnen dit kader toch sturing te geven aan de werking van de vereniging.