Zonder winstoogmerk

Zonder Winstoogmerk!

Elke vereniging heeft per definitie geen winstgevend doel. Anders zou het een commercieel bedrijf zijn. Dit neemt echter niet weg dat in alle verenigingen financiële middelen aanwezig zijn en beheerd worden. Dit kan gaan van bescheiden ledenbijdragen tot zeer belangrijke financiële operaties. Dit kan zelfs nog verder gaan: bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk kunnen toch belangrijke winstgevende activiteiten uitvoeren, en worden vaak even professioneel gemanaged als commerciële bedrijven. Het enige verschil is dat deze middelen nooit kunnen uitgekeerd worden aan de leden of bestuursleden, doch dienen geïnvesteerd met het oog op het maatschappelijk doel.

Spijtig genoeg is het steeds zo dat geld vaak een speciale invloed kan hebben op mensen, waardoor de neiging kan ontstaan toch op een of andere manier van deze middelen te willen genieten.

Verenigingen dienen hierbij de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen. Een aantal juridische en organisatorische maatregelen bespreken we verder. Belangrijk is vooral dat ruime financiële middelen in een vereniging geen machinaties doen ontstaan, die de goede werking van de vereniging hypothekeren.

Onze meerwaarde:

Wij helpen verenigingen de juiste strategie te kiezen bij de besteding van de financiële middelen in functie van het maatschappelijk doel