Zonder winstoogmerk

Het Bestuur

Een goed werkend bestuur is de belangrijkste factor om een goed werkende vereniging uit te bouwen. Het is dus van het grootste belang goede mensen aan te trekken, die niet alleen bereid zijn, maar ook in staat zijn de vereniging te trekken.

Engagement en gedrevenheid tot realisatie van de doelstelling zijn vanzelfsprekend essentieel, maar de verplichting om de vereniging conform de principes van “good governance” te besturen zijn niet minder belangrijk. Een goed bestuur is zonder meer een voorwaarde voor de goede werking van de vereniging. En de strengere aansprakelijkheidsregels in het kader van de nakende nieuwe wetgeving op de verenigingen maken dit nog belangrijker

Good Governance richt zich op belanghebbenden van de organisatie, de daarmee samenhangende doelstellingen van deze organisatie, en de verantwoordelijkheid van de leiding van deze organisatie om de doelstellingen te verwezenlijken. Een organisatie bestaat immers om ten behoeve van belanghebbenden bepaalde doelen te verwezenlijken. Het doel van governance is het scheppen van waarborgen voor realisatie van die doelstellingen. Dit vanwege de verantwoordelijkheid die de leiding van de organisatie hiervoor heeft. De organisatie dient daartoe gestuurd en beheerst te worden en over die activiteiten dient verantwoording aan de belanghebbenden te worden afgelegd, in veel gevallen via een formele of informele toezichthouder die namens die belanghebbenden opereert. Daarmee omvat governance de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. (J. Bossert, 2004)