Zonder winstoogmerk

Besluitvorming

In een bestuur worden beslissingen collegiaal genomen. Concreet betekent wil dit zeggen dat de genomen en gepubliceerde beslissing deze is van het bestuur. De tijdens de bespreking geformuleerde persoonlijke meningen mogen niet meer gecommuniceerd worden.

Een beslissing van het bestuur bindt elk bestuurslid!
Hierin verschilt een vereniging absoluut niet van om het even welk andere organisatie of onderneming uit de privésector.

Individuele reacties in de stijl van ”ik was ertegen, maar …” zijn absoluut uit den boze. Dergelijke reacties steken nogal snel de kop op wanneer de genomen beslissing op wat tegenwind stuit. Ook in dat geval moet het bestuur collegiaal blijven en moet ieder bestuurslid de genomen beslissing verdedigen.

Betekent dit dat er op foute beslissingen niet mag teruggekomen worden? Helemaal niet, integendeel! Dit moet echter op de eerstvolgende bestuursvergadering gebeuren, door een nieuwe bespreking tussen de bestuursleden, met opnieuw dezelfde principes van besluitvorming.

Nestbevuiling” is een van de ergste fouten, die een bestuurslid kan maken. Wanneer hij of zij niet kan leven met de collegiale besluitvorming zijn er niet veel alternatieven…

Onze meerwaarde:

Collegiale besluitvorming en de consequenties ervan dient door de bestuursleden aanvaard, maar zijn moeten ook overtuigd zijn van dit aspect van efficiënt en resultaatgericht vergaderen.