Zonder winstoogmerk

Bestuursploeg coachen

Personen die in het bestuur van een vereniging verkozen worden komen uit alle lagen van de bevolking. Zeer vaak hebben zij geen enkele ervaring op het vlak van moderne vergadertechnieken. Dit is helemaal niet onoverkomelijk en hun engagement en inzet compenseert vaan hun gebrek aan ervaring op dit vlak. Toch is het nodig besturen een aantal vaardigheden en disciplines inzake vergadertechniek bij te brengen, zodat hun engagement en inzet maximaal vruchten afwerpt voor de vereniging.

In enkele sessies kunnen zij de belangrijkste vaardigheden en kennis onder de knie krijgen. Wanneer zij tegelijkertijd kunnen inzien waarom deze technieken nodig zijn, zullen zij des te gemotiveerder zijn om deze in de toekomst toe te passen. Bovendien wordt een groep op deze wijze “zelfcorrigerend”. Overtreden van vergaderregels wordt meteen vastgesteld en kan binnen de groep meteen worden gecorrigeerd.

Onze meerwaarde:

Wij kunnen de bestuursleden “on the job” coachen door fysiek op een aantal vergaderingen aanwezig zijn en dit aanvullen met een elementaire theoretische vorming.