Zonder winstoogmerk

Een “Dagelijks Bestuur”?

In veel vereniging wordt, zoals in bedrijven, boven het Bestuur een vorm van dagelijks bestuur samengesteld. Dit is vaak het geval voor grote verenigingen en verenigingen met een grote raad van bestuur, die niet zo makkelijk frequent mobiliseerbaar is. Dit dagelijks bestuur is dan meestal samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de schatbewaarder, al dan niet aangevuld met nog enkele bestuurders.

Niet elke vereniging heeft hier nood aan: kleinere verenigingen kunnen best functioneren met hun gewoon bestuur. Bovendien dient men aanstellen van een dagelijks bestuur bijzondere zorg te dragen voor het in stand houden van de betrokkenheid van het volledige bestuur en de communicatie naar de leden. Dit mag zeker geen afgeschermd “sanhedrin” worden doch dient in alle openheid en transparantie te functioneren

Onze meerwaarde:

Wij assisteren u bij het overleg over de noodzaak, de samenstelling en de werking van een dagelijks bestuur. Samen met u letten wij erop dat de bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering gerespecteerd blijven en dat de werking in alle transparantie wordt gecommuniceerd.