Zonder winstoogmerk

Geëngageerde bestuursploeg samenstellen

Het zijn niet altijd de mensen met de meeste tijd, die hiervoor het meest geschikt zijn. Aarzel dan ook niet mensen, die zich niet spontaan aanmelden, uit te nodigen om hun kandidatuur te stellen voor een bestuursfunctie. Wanneer je een inspirerend verhaal hebt, en motiverende doelstellingen kan formuleren, is het ook vandaag nog mogelijk mensen aan te trekken, die zich hiervoor willen inzetten.

Vertel vooral aan de kandidaten niet vooraf dat het niet zoveel werk meebrengt, dat het wel zal loslopen, en dat het slechts een paar uur per maand zal vereisen. Op deze manier creëer je op termijn gefrustreerde en gedemotiveerde bestuursleden, want … in de praktijk ligt het heel anders. Het is niet zo dat de bestuursfunctie start bij de opening van de bestuursvergadering en stopt bij de laatste drink na afsluiting van deze vergadering:

Een geëngageerd bestuurslid zal heel wat tijd moeten vrijmaken voor zijn mandaat, en dat betekent ook dat hij los van de periodieke bestuursvergadering heel wat verplichtingen op zich neemt.

Onze meerwaarde:

Wij helpen mee een “goed verhaal” te schrijven, dat interessante mensen motiveert om hun schouders onder de vereniging te zetten