Zonder winstoogmerk

Mobiliseer talent en netwerken

In de meeste verenigingen is tussen de leden een schat aan sluimerend talent aanwezig. Bovendien kunnen leden beschikken over een uitgebreid professioneel of persoonlijk relatienetwerk. Heel wat mensen wensen zich niet te engageren in een bestuursfunctie, maar zijn eventueel wel bereid hun kennis en ervaring op een andere wijze voor de vereniging in te zetten.

Het is zaak niet alleen deze talenten te ontdekken, maar vooral ook deze talenten te mobiliseren en in te zetten ten voordele van de vereniging. Hetzelfde geldt voor de bij de leden van de vereniging bestaande netwerken. Zonder opdringerig te zijn kunnen deze van enorm belang zijn voor het succes van de vereniging.

Onze meerwaarde:

Onze ervaring in tal van verenigingen laat ons toe snel talenten te ontdekken en deze op een positieve wijze voor de vereniging in te zetten