Zonder winstoogmerk

Taakverdeling binnen het bestuur

Binnen een bestuur zijn heel wat opdrachten uit te voeren. Niet ieder bestuurslid kan alles aan en is evenmin beslagen en geïnteresseerd in elk onderdeel van de bestuurswerking. Door het samenbrengen van meerdere personen in de bestuursploeg brengt men meerdere expertises samen.

Het is evident dat bij de verdeling van de verschillende taken met deze expertises wordt rekening gehouden. Ledenwerving zal bijvoorbeeld kunnen toevertrouwd worden aan een bestuurslid uit de marketingsector, terwijl men uiteraard de functie van penningmeester best aan een bestuurslid uit de accountancy sector toekent.

Dit neemt niet weg dat fundamentele beslissingen steeds collegiaal genomen worden binnen het gehele bestuur.

Onze meerwaarde:

Wij assisteren en inspireren bij het bepalen van de taakverdeling binnen het bestuur, en beschrijven de taken zo nauwkeurig mogelijk, zodat er geen overlappingen zijn en er zo weinig mogelijk meningsverschillen kunnen ontstaan