Zonder winstoogmerk

Teambuilding: “Koester je bestuur”!

Mensen die zich engageren zijn zeldzaam en kostbaar. Het is bijgevolg van het grootste belang een sterk bestuursteam uit te bouwen en te consolideren. Teambuilding hoeft niet meteen te bestaan uit “survivaltochten” of “luxeweekends in het zuiden”. Ook met kleine dingen kan je je bestuursleden te koesteren! Veelal liggen deze in de sfeer van de doelstellingen van de vereniging zelf.

Maar samen iets drinken en een gezellige babbel na de bestuursvergadering kan sterk bijdragen tot het creëren van een sterke band en samenhorigheid tussen de bestuursleden.

Daarnaast zijn er binnen elke vereniging een aantal opportuniteiten van velerlei aard: wanneer men deze “verstandig” beheert en toekent schuilen hierin heel wat mogelijkheden om bestuursleden te “belonen” voor hun engagement

Onze meerwaarde:

Als niet betrokken externe waarnemer is het voor ons veel makkelijker sterkten en zwakheden en ook bedreigingen en opportuniteiten waar te nemen en deze in de groep naar voor te brengen.