Zonder winstoogmerk

Vergadertechniek

Zelfs voor verenigingen, en zeker voor bestuursvergaderingen, geldt dat een efficiënte vergadertechniek aangewezen is. Het is niet dat we, omdat we een vrijetijdsvereniging zijn, wel drie discussies te gelijk mogen voeren, dat we van de hak op de tak mogen springen, of dat we eindeloos mogen doordrammen over een bepaald thema, waarover reeds besloten is. Goede vergaderingen duren trouwens niet langer dan 2 uur.

Hier ligt een belangrijke taak voor de voorzitter: hij dient het juiste evenwicht te vinden tussen de nodige luchthartigheid enerzijds, en toch de onontbeerlijke professionaliteit om de vergaderingen en de besluitvorming in goede banen te leiden. Iedereen moet de gelegenheid krijgen om zijn mening en zijn standpunt te verdedigen, maar dan komt de fase van beslissing.

Het risico is groot dat waardevolle bestuursleden afhaken wanneer de vergaderingen rommelig verlopen en er geen minimale vergaderdiscipline is.

Het is wel aan te raden na de vergadering een gezellig moment in te lassen, dat de noodzakelijke cohesie tussen de bestuursleden en groepsvorming bevordert.

Onze meerwaarde:

Wij geven het bestuur zo nodig een “spoedcursus” vergadertechniek en overtuigen hen ervan dat deze werkwijze alle betrokkenen ten goede komt