Zonder winstoogmerk

Verslaggeving

Niet alleen wettelijke bepalingen verplichten ons van elke bestuursvergadering een verslag op te stellen. Een door de secretaris opgesteld verslag, dat tijdig naar de bestuursleden wordt gestuurd en dat op de volgende bestuursvergadering wordt goedgekeurd of bijgeschaafd, is een belangrijk houvast in de werking van een bestuur. Hiernaar kan steeds teruggegrepen worden wanneer discussies of misverstanden ontstaan.

De frequentie van communicatiemogelijkheden met de leden verschillen erg van vereniging tot vereniging. Een regelmatige interactie tussen bestuur en leden is een belangrijke factor in de “community building” binnen een vereniging. En vaak is wat zich afspeelt binnen de muren van de bestuursvergadering een grote onbekende voor het “gewone” lid. Daarom is het goed een verslag van elke bestuursvergadering aan de leden over te maken. Uiteraard dient dit een bijgewerkte versie te zijn, waarin passages over personen zijn verwijderd en andere delicate thema’s op een delicate en voorzichtige wijze zijn verwoord. Een dergelijke vorm van communicatie verhoogt de betrokkenheid van alle leden bij “hun” vereniging en draagt bij tot groepsvorming.

Onze meerwaarde:

Wij helpen de vereniging bij het uitbouwen van de interne communicatie en de rapportering naar de leden.