Zonder winstoogmerk

Afscheuring van diensten van de vereniging

Het gebeurt frequent dat (meestal succesvolle) afdelingen of onderdelen van een vereniging zich afscheuren. Dit is meestal het geval met bepaalde diensten, die een bloeiende (lucratieve) activiteit hebben, en wiens inkomsten moeten bijdragen om het maatschappelijk doel van de vereniging te helpen realiseren. Vaak groeit voor de betrokken medewerkers en bestuurders de deelopdracht van de afdeling uit tot het eigen maatschappelijk doel, en vinden zij dat hun inbreng niet langer ten goede moet komen van het algemeen (en voor het misschien niet relevant) maatschappelijk doel.

Meestal zijn dit evoluties die onbewust en niet herkend ontstaan en sluimerend uitgroeien tot een groot probleem.

Om dit te voorkomen kunnen tal van maatregelen genomen worden, op de eerste plaats van structurele aard in de architectuur van de vereniging. Daarnaast is het van het grootste belang deelstructuren van de vereniging niet aan hun lot over te laten: zij mogen zeker niet op het eilandje van hun eigen afdeling geïsoleerd worden, maar moeten intensief betrokken blijven met de uiteindelijke doelstelling en algemene werking van de vereniging.

Onze toegevoegde waarde:

Wij zijn vertrouwd met dergelijke evoluties. Graag helpen wij met de opbouw van structuren die dergelijke afscheidingsscenario’s onmogelijk maken. Daarnaast kunnen wij u een groot aantal maatregelen voorstellen die de afdelingen intens betrokken houden bij de uiteindelijke doelstellingen van de vereniging.

In bepaalde omstandigheden kan het aangewezen zijn afdelingen van de vereniging te verzelfstandigen als een “satelliet” van de vereniging. Dit dient uiteraard zo te gebeuren dat de vereniging de volledige controle over deze satelliet behoudt.