Zonder winstoogmerk

Belangenconflicten en persoonlijke agenda's

Niettegenstaande er in een vereniging slechts één belang zou mogen bestaan, namelijk het belang van de vereniging. Zolang een meningsverschil hierop gebaseerd is kan dit in een vergadering besproken, geargumenteerd en zelfs met vuur verdedigd worden. Uiteindelijk moet dan binnen het democratisch besluitvormingsproces door de vergadering een beslissing genomen worden op basis van meerderheid van stemmen. Alle (bestuurs)leden worden dan ook verondersteld zich niet alleen bij deze beslissing neer te leggen, maar deze ook naar de buitenwereld toe collegiaal te verdedigen. Dit is natuurlijk niet makkelijk. Bovendien zijn meningsverschillen vaak gebaseerd op persoonlijke belangen, die men via de vereniging probeert te realiseren. Het is op de eerste plaats belangrijk de persoonlijke agenda van de betrokken persoon te detecteren.

Een vereniging kan op geen enkele wijze toelaten dat een vereniging persoonlijke belangen dient. Wanneer dit vastgesteld wordt dient onmiddellijk ingegrepen. Dit is voor de werkbaarheid van de vereniging de enige mogelijkheid.

Onze toegevoegde waarde:

Voor een verantwoordelijk bestuurslid in de kring van een vriendschappelijke vereniging, is het zeer moeilijk in dergelijke omstandigheden de noodzakelijke confrontaties aan te gaan en de aangewezen beslissingen te nemen. Als neutrale buitenstaander is het niet alleen gemakkelijker bepaald machinaties te doorzien, maar ook objectief, neutraal en zonder enige zweem van zelfbelang deze machinaties te ontmaskeren en de betrokken personen hiermee te confronteren.