Zonder winstoogmerk

Bestuurscrisis: het bestuur geeft er de brui aan

Bepaalde gebeurtenissen kunnen een dermate dramatische wending nemen dat het collectief ontslag van het bestuur van de vereniging het gevolg is. De vereniging is dan letterlijk “onthoofd”. Wanneer de algemene vergadering wil voorkomen dat de vereniging rechtstreeks op ontbinding afstevent, dient snel en efficiënt ingegrepen te worden.

Meerdere gesprekken met alle betrokkenen zijn dan aangewezen. Vooreerst dient uitgezocht of en wie van het bestuur nog bereid is verder zijn mandaat waar te nemen en onder welke voorwaarden dat kan. Aanvullend zullen eventueel gesprekken moeten gevoerd worden met “bevoorrechte getuigen”, zoals past-voorzitters, gewezen bestuursleden, en andere prominente personen binnen de vereniging. Het volstaat natuurlijk niet een ongemotiveerd bestuur opnieuw leven in te blazen: de reële kans op continuïteit en inzet zijn eveneens voorwaarden voor een goede oplossing.

Op basis hiervan dient een voorstel uitgetekend, dat aan een bijzondere Algemene Vergadering voorgelegd wordt.

Algemene richtlijnen kunnen voor een dergelijke situatie niet worden uitgewerkt, doch in functie van de ernst van de toestand en effectieve stand van zaken zal flexibel, discreet en met de nodige mensenkennis en empathie moeten opgetreden worden. Let echter op: het is niet omdat een bestuurslid ontslag neem dat hij ook ontslagen is van zijn bestuursverantwoordelijkheid en dat hij niet meer gehouden is tot “good governace”!

Onze toegevoegde waarde:

Gezien de enorme tijdsinvestering die hiervoor nodig is en de vereiste ervaring in crisismanagement en onderhandelingstechnieken, zal het moeilijk zijn een onderhandelaar in eigen kring te vinden, die in staat is de scherven te lijmen. Dankzij onze flexibiliteit, neutraliteit en professionele ervaring biedt onze interventie een maximale kant op slagen.