Zonder winstoogmerk

Fraude

Niets menselijks is vreemd aan het verenigingsleven. Geen enkele vereniging is 100 % “fraudebestendig”. En fraude betekent niet altijd dat iemand met de kas aan de haal gaat.

Vaak begint fraude met kleinigheden, zoals kleine privé uitgaven dien op rekening van de vereniging, of kleine geschenken aanvaarden voor bepaalde voordelen die men aan derden verleent. Zonder er erg in te hebben komt men in een vicieuze cirkel terecht die alleen maar een fataal gevolg kan hebben.

Het verenigingsleven is per definitie gebaseerd op vriendschap en wederzijds vertrouwen. Hierdoor worden minimale controlesystemen, zoals deze in het bedrijfsleven worden toegepast, niet in de dagelijkse werking ingebouwd. “De gelegenheid maakt immers de dief!” Het is dan ook verwonderlijk dat met de regelmaat van de klok kleine en grote schandalen de pers halen.Onze toegevoegde waarde:

Bij het opzetten van de architectuur van de vereniging houden wij rekening met een aantal voorwaarden om de fraudegevoeligheid van de vereniging preventief te beperken. Daartoe stellen wij voor controlesystemen in te bouwen, onder meer door opsplitsing van bevoegdheden tussen de verschillende mandaten, zelf controlerende procedures en systematische rapportering. Daarnaast dient een controleorganisme ingesteld, al was het maar dat 2 leden de rol van commissaris krijgen en jaarlijks de vereniging controleren