Zonder winstoogmerk

Parallelle communicatie

Wanneer in een vereniging, in om het even welk beslissingsorgaan, een geldig besluit genomen is, is dit bindend voor alle leden. De besprekingen zijn bovendien discreet, en niet voor uitgebreide commentaar en publicatie achteraf vatbaar. Bovendien spreekt een vereniging allen door de mond van de daartoe bevoegde persoon en wordt de informatie ook alleen verstrekt aan de partijen en personen voor wie ze bestemd zijn.

De verleiding is groot om discrete informatie door te geven aan derden. Onafgezien of deze derden hieruit al dan niet voordeel kunnen halen is dit een laakbare praktijk. Aan derden wordt uitsluitend de informatie verstrekt die voor hen bestemd is. Ieder lid dient zich hieraan te houden.

Onze toegevoegde waarde:

Parallelle communicatie gebeurt vaar niet kwaadwillig: het ligt nu eenmaal in de aard van de mens dat hij zich belangrijk wil voordoen en dat kan door discrete info te geven aan derden die hier niets mee te maken hebben. De initiële informatie en coaching m.b.t. gedragscodes is zeer belangrijk.

Wanneer de parallelle communicatie kwaadwillig is dient streng ingegrepen en dient de betrokkene ter verantwoording geroepen. Dit kan best gebeuren door een niet betrokken en objectieve persoon.