Zonder winstoogmerk

Persrelaties

Goede contacten met de media zijn niet alleen, maar vooral in crisissituaties van enorm belang. Het is beter dat de pers op regelmatige basis professioneel geïnformeerd wordt over het reilen en zeilen van de vereniging. En dit is zeker het geval wanneer zich in de schoot van de vereniging situaties voordoen met een impact op het grote publiek. Het is beter dat de media op een objectieve en open wijze geïnformeerd worden, dan wanneer zij zelf dienen op zoek te gaan naar feiten. Het risico dat dan een halve waarheid of een gekleurd of eenzijdig verhaal wordt gepubliceerd is dan zeer groot. Onze toegevoegde waarde:

Wij kunnen zorgen voor de nodige communicatie met de media, het formuleren van officiële mededelingen en het tot stand brengen van de communicatie.