Zonder winstoogmerk

Uitsluiting van een lid

Het is mogelijk dat het uitsluiten van een lid op een bepaald ogenblik de enige resterende oplossing is. Ontslag van een lid is in de wetgeving op de verenigingen zeer strak gereglementeerd. Vaak ziet men tegen deze procedure op, enerzijds wegens de complexiteit ervan, en de impact op de vereniging, maar anderzijds ook wegens de persoonlijke relatie die het betrokken lid heeft met een aantal andere leden en bestuursleden.

Een charmantere oplossing kan er in bestaan dat men het betrokken lid met de nodige overredingskracht zover brengt dat het de eer aan zichzelf houdt en zelf ontslag neemt. Ook dit is voor een betrokken bestuurslid een moeilijke opgave, zowel wanneer men met de persoon in kwestie sympathiseert en zeker wanneer men duidelijk laat blijken dat men zijn gedrag afkeurt

Wanneer men echter niet door de zure appel bijt, kan dit alleen maar de situatie nog verergeren, en komt de werking van de vereniging in het gedrang.

Onze toegevoegde waarde:

Als niet betrokken en neutrale derde kunnen wij in naam van de vereniging zelf een gesprek met het betrokken lid voeren, en hem ervan overtuigen dat het voor alle partijen en niet in het minst voor hemzelf de beste oplossing is de eer aan zichzelf te houden en zelf ontslag te nemen.

Wanneer dit niet lukt begeleiden wij u door de ontslagprocedure en voeren wij de onaangename gesprekken, die nodig zijn om het ontslag te realiseren.