Zonder winstoogmerk

Hoe op onze diensten beroep doen?

Wij bieden aan verenigingen een uitgebreide waaier van mogelijkheden om op onze expertise beroep te doen. In de volgende artikels geven we een overzicht van mogelijkheden, gaande van een algemene informatieve samenkomst tot een fundamentele reorganisatie van de verenging en alles daartussen.

Onafgezien van de aard van de dienstverlening die door ons gevraagd wordt, is een absolute voorwaarde voor een interventie dat deze gevraagd wordt door een orgaan dat de vereniging geldig vertegenwoordigt. Wij kunnen dus nooit in een vereniging optreden op vraag van één of enkele personen, die niet met de geldige bevoegdheid van de vereniging handelen.

Onze interventies en onze rapportering zullen steeds gebeuren in functie van het belang van de vereniging en niet van een individuele belanghebbende.