Zonder winstoogmerk

Algemene Presentatie over "Het Verenigingsleven"

Op verzoek van een vereniging zijn wij graag bereid om aanwezig te zijn op een vergadering van de vereniging de gewijd is aan de problematiek van het verenigingsleven en de thema’s die op deze website zijn behandeld. Dit kan voor een (substantieel) gedeelte van de vergadering, voor een agendapunt dat hieraan gewijd is, of voor een samenkomst die integraal deze thematiek behandelt. Specifieke aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, de Bestuurdersaansprakelijkheid, GDPR voor verenigingen enz.

Voor deze opdracht als gastspreker wordt geen honorarium in rekening gebracht. Afhankelijk van de omstandigheden en verplaatsingen wordt wel een kostenvergoeding gevraagd.