Zonder winstoogmerk

Crisismanagement - Acute interventies

Voor het efficiënt en deskundig aanpakken van alle mogelijke crisissen die zich in een vereniging kunnen voordoen, stellen wij onze diensten ter beschikking. Dit kan ook voor het uitvoeren van delicate en moeilijke opdrachten, het brengen van “slecht nieuws”, persoonlijke gesprekken, onderhandelingen inzake ontslag van een lid en andere delicate contacten, wanneer de emotionele betrokkenheid van de verantwoordelijke bestuurders te groot is.

Indien nodig kunnen wij ook zorg dragen op basis van interim-management voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten, wanneer hiervoor in eigen kring geen capaciteit aanwezig is.

Bij dit alles garanderen wij professionele discretie en respect van de waarden en tradities van de vereniging, en de nodige diplomatische en sociale benadering van alle opdrachten