Zonder winstoogmerk

Hoe duur is goede raad

Voor een eerste kennismaking met de vereniging of een algemene informatieve uiteenzetting of presentatie over deze thema’s wordt geen honorarium aangerekend.

Voor concrete opdrachten worden marktconforme vergoedingen in rekening. Voor bepaalde wel omschreven opdrachten kunnen deze forfaitair bepaald worden voor de totale opdracht. In de andere gevallen gebeurt dit op basis van een redelijk uurtarief.