Zonder winstoogmerk

Interim-management

Indien nodig kunnen wij ook zorg dragen op basis van interim-management voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten, op basis van interim-management, wanneer hiervoor in eigen kring geen capaciteit aanwezig is. Deze opdrachten zijn per definitie tijdelijk en houden in dat hiervoor een definitieve oplossing gezocht wordt binnen de vereniging zelf.