Zonder winstoogmerk

Specifieke opdrachten en projecten

Voor elke substantiële interventie in een vereniging passen wij altijd een modulaire en progressieve aanpak toe. Elke fase bouwt verder op de voorgaande en kan ook te allen tijde op zichzelf worden uitgevoerd. Wij zorgen er ook voor dat elke module een meerwaarde voor de vereniging oplevert.

Voorbereiding van de opdracht

  • Kennismaking en Briefing

  • Juiste beschrijving van de opdracht

  • Indien aangewezen: samenstelling van een projectteam

  • Opstellen van een projectplan

Uitvoering van de opdracht

  • Acties in overeenstemming met het projectplan

  • Permanente rapportering & bijsturing

  • Oplevering en eindrapport met voorstellen en aanbevelingen

Eventuele vervolgopdrachten

  • Uitvoering van de aanbevelingen conform genomen beslissingen