Zonder winstoogmerk

Bij de beëindiging

Ook verenigingen hebben niet het eeuwige leven. Tal van factoren kunnen ertoe leiden dat de vereniging ophoudt te bestaan, eventueel wordt overgenomen, of fuseert met een andere vereniging of organisatie. Het gebeurt vaak dat bepaalde afdelingen van de vereniging zich afscheuren en samen met een deel van de leden / bestuurders een nieuwe vereniging oprichten en een deel van de activiteiten meenemen in een nieuw opgerichte vereniging. En dit laatste is meestal niet de minst succesvolle afdeling of tak van de vereniging.