Zonder winstoogmerk

Fusie of overname

Positief in dergelijke operaties is dat het uiteindelijke doel van de vereniging, weliswaar in een nieuwe constellatie, wordt verdergezet. De motieven voor fusie of overname kunnen van velerlei aard zijn. En de omstandigheden waarin dit gebeurt kunnen variëren van een zeer positieve en vriendschappelijke tot een uiterst vijandige sfeer. Ook hier kan de emotionele factor een zeer grote invloed hebben.

Voorafgaan aan de fusie- of overname zullen zeer intense onderhandelingen dienen gevoerd om de precieze modaliteiten vast te leggen en wellicht ook om een aantal belangen te vrijwaren.

Onze toegevoegde waarde:

Onze ervaring in onderhandelingen kan ertoe bijdragen dat de besprekingen op een serene en objectieve wijze gevoerd worden. Wij streven naar de maximale realisatie van de door u bepaalde voorwaarden en dragen er zorg voor dat de belangen en meer bepaald de uiteindelijke doelstellingen van uw vereniging maximaal gevrijwaard worden. Niet in het minst is belangrijk dat leden en bestuurders van uw vereniging ook in de nieuwe structuur hun rol zullen kunnen spelen.