Zonder winstoogmerk

Ontbinding van de vereniging

Wanneer leden bestuur beslissen de werking van de vereniging stop te zetten en deze te ontbinden, dienen een hele reeks stappen gezet.

Op de eerste plaats dient de wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd om tot ontbinding te kunnen overgaan. De vergaderingen die hiervoor nodig zijn, dienen gepland met respect voor de termijnen inzake uitnodiging en ook de aanwezigheidsquota die wettelijk vereist zijn.

Tegelijk dient ook beslist over de bestemming van het patrimonium van de vereniging. Anders dan in de commerciële vennootschappen, komt dit niet toe aan de leden of bestuurders, doch dient het toegekend aan een maatschappelijk doel, zoals dit is bepaald tijdens de oprichtingsvergadering en in de statuten is vastgelegd.

Daarnaast is de vereniging na ontbinding verplicht de nodige publicaties in het staatsblad te zoen. Afhankelijk van de situatie van de vereniging zal het vaak ook noodzakelijk zijn op een gepaste wijze de media en de publieke opinie te informeren.

De ontbinding van een vereniging kan voor heel wat pioniers en geëngageerde leden en bestuurders vaak een moeilijke emotionele ervaring zijn.Onze toegevoegde waarde:

Bij al deze verplichtingen kunnen wij u assisteren of deze van u overnemen, zodat deze niet alleen correct worden afgehandeld, maar dat ook een aantal emotionele toestanden en confrontaties worden vermeden