Zonder winstoogmerk

Bij de oprichting

Bij oprichting van de vereniging focust iedereen zich meestal op het opstellen van de statuten. Deze zijn uiteraard van groot belang, doch voor deze akte op zicht vindt men 10-tallen kant en klare modellen, die men maar moet invullen om een rechtsgeldige statuten te hebben. En dat zal wellicht voor modelstatuten na invoering van de nieuwe “Wetboek Vennootschappen en Verenigingen” niet anders zijn.

Toch zou de focus ruimer moeten liggen, en meer bepaald op wat we de “architectuur van de vereniging” zouden kunnen noemen. In statuten worden vaak - onbewust - bepalingen vastgelegd die de werkbaarheid van de vereniging hypothekeren.